El creixement de les xarxes socials basades en el vídeo. Un cas real.

Posted on

Una de les previsions de finals de 2013 referent al creixement d’algunes xarxes socials era el de l’augment del contingut audiovisual de qualitat, és a dir, vídeos visualitzats en canals socials amb una producció més professional, atès que l’usuari també és cada vegada més exigent, tot i que pels vídeos virals que últimament corren per Facebook no es pot constatar del tot aquesta afirmació.

En aquest post veurem el cas d’èxit d’un client a Vimeo i YouTube. Aquest 2014, i respecte l’any passat, han tingut un creixement molt considerable el nombre de reproduccions dels vídeos penjats en aquests dos canals socials, tal com podem comprovar a la taula inferior.

 

reproducciones-video-vimeo-youtube

 

Respecte els altres perfils socials operatius de l’empresa (Facebook, Twitter, Pinterest..) els que més creixen són els de vídeo i sense necessitat de promocionar el contingut que es penja amb anuncis patrocinats, que és com s’ha fet amb d’altres xarxes; Facebook i Twitter per exemple.

En els gràfics següents hem marcat amb una línia blava discontínua el llindar de 20.000 reproduccions per trimestre per tal de visualitzar en els dos gràfics (2013, 2014) l’augment significatiu d’un any respecte l’altre. Les dades corresponen a les expressades a la taula anterior: nombre de reproduccions per trimestre i per xarxa social.

 

2013

reproducciones-video-vimeo-youtube-2013

 

2014

reproducciones-video-vimeo-youtube-2014

 

Amb aquest anàlisi s’ha arribat a 3 conclusions que ens ajuden a entendre el bon rendiment d’aquests canals:

  1. La qualitat del material que es penja és molt alt (imatge, muntatge, música) i hi ha una constant aportació de nou material que es va penjant en el canal corporatiu, per tant els usuaris cada vegada que entren en el perfil troben nous vídeos per visualitzar/consultar.
  2. La competència no aposta per aquests canals, pel que el meu client s’ha diferenciat de la resta. La no aposta de la competència per aquesta presència digital fa que els vídeos siguin referents del sector; és a dir, qui busca material a Internet sobre aquests tipus de productes i acaba entrant en el perfil de Vimeo o YouTube s’hi queda i pren aquesta empresa de referent.
  3. Google estima YouTube, són la mateixa empresa: YouTube ajuda a posicionar la teva marca a Google. Hem detectat bons posicionaments d’alguns vídeos, es pot comprovar a la xifra del 1T 2014 per exemple: increment del 82% en el nombre de reproduccions en el mateix període respecte l’any anterior.

Finalment, aquests 3 punts i els excel·lents resultats que està obtenint la generació de continguts audiovisuals és el resultat d’una aposta clara i decidida d’aquest client per la mateixa qualitat que ofereix en els seus productes.

Ni més ni menys, el client inspecciona la xarxa i si el que troba de la teva marca li agrada, ho comparteix i torna.