Campanya multicanal a Adwords, Facebook Ads, Twitter Ads, landing pages, email marketing per la captació de nous alumnes pel campus d’estiu 2015 – clauTIC. Mira els resultats que se’n van obtenir >> http://www.jordiverdura.com/serveis-en-xarxes-socials-marketing-online-i-analitica-web/campanyes-multicanal/