Consultoria i campanyes a Google Adwords i Facebook Ads per la promoci√≥ d’Olebike al mercat europeu i nordameric√†.