INFOGRAFIA | Campanya Estiu 2015 | clauTIC robòtica educativa

Aquest és un cas real de campanya multicanal muntada a AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads amb suport de landings i newsletters. Es mostren inversió, registres generats per cada canal online i conversió.

cas real de campanya multicanal